กระเบื้องยาง
Website Banner
คลิกเลือกสินค้า


กระเบื้องลายโบราณ ราคาถูก

ฉนวนกันความร้อน ราคาถูก

 

สินค้ากระเบื้องยาง

กระเบื้องยาง Standard ราคาถูก
กระเบื้องยาง Standard ขนาด 9 x 9  นิ้ว 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
1.6 มม.   1 กล่อง มี 100 แผ่น / 5 ตร.ม.  175  บาท 
2.0 มม.  1 กล่อง มี 80 แผ่น / 4 ตร.ม.  215  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 64 แผ่น / 3.2 ตร.ม.  265  บาท 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 50 แผ่น / 2.5 ตร.ม.   345  บาท 

กระเบื้องยาง Standard ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
1.5 มม.   1 กล่อง มี 50 แผ่น / 4.5 ตร.ม.  175  บาท 
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  215  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  265  บาท 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม.   345  บาท 


กระเบื้องยาง Standard ราคาถูก

กระเบื้องยาง Standard Special Colour ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  275  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  345  บาท 

กระเบื้องยาง Standard Special Colour ราคาถูก
กระเบื้องยาง Grand ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  265  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  335  บาท 


กระเบื้องยาง Grand ราคาถูก


กระเบื้องยาง Premium ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  310  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  375  บาท 

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  395 บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  495  บาท 

กระเบื้องยาง Premium ราคาถูก
กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.5 ตร.ม.  285  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  345  บาท 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม.   445  บาท 

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  325  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  405  บาท 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 10 แผ่น / 3.6 ตร.ม.   520  บาท 

กระเบื้องยาง Turbulence ราคาถูก
กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  435  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  495  บาท 

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 25แผ่น / 5.175 ตร.ม.  485  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 20แผ่น / 4.14 ตร.ม.  560  บาท 

กระเบื้องยาง Diamond ราคาถูก


กระเบื้องยาง Spot ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  215  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  260  บาท 

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  285  บาท 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  345  บาท 

กระเบื้องยาง Spot ราคาถูก
กระเบื้องยาง Wave ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 25 แผ่น / 5.175 ตร.ม.  820  บาท 

กระเบื้องยาง Wave ราคาถูกกระเบื้องยาง Antistatic ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  570  บาท 

กระเบื้องยาง Antistatic ราคาถูกกระเบื้องยาง Standard Roll ขนาด 12 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  335  บาท 
2.5 มม.  425  บาท 

กระเบื้องยาง Standard Roll ขนาด 12 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Special Colour Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  485  บาท 

กระเบื้องยาง Special Colour Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  425  บาท 
2.5 มม.  525  บาท 

กระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  445  บาท 

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูก


กระเบื้องยาง Spot Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  535  บาท 

กระเบื้องยาง Spot Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Anti - Static Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  745  บาท 

กระเบื้องยาง Anti - Static Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Anti - Bacteria Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  810  บาท 

กระเบื้องยาง Anti - Bacteria Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูก
กระเบื้องยาง Wood ขนาด 10 x 91.6 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม.  1 กล่อง มี 56 แผ่น / 5 ตร.ม.  48  บาท 
2.5 มม.  0.3 มม.  1 กล่อง มี 44 แผ่น / 4 ตร.ม.  52 บาท 

กระเบื้องยาง Wood ขนาด 15 x 92 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 28 แผ่น / 3.8 ตร.ม.  75  บาท 
2.5 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 22 แผ่น / 3 ตร.ม.   78  บาท 
3.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 18 แผ่น / 2.4 ตร.ม.   85 บาท กระเบื้องยาง Wood ราคาถูก
กระเบื้องยาง Real Wood ขนาด 15 x 92 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.5 มม.  0.6  1 กล่อง มี 22 แผ่น / 3 ตร.ม.   98  บาท 

กระเบื้องยาง Real Wood ราคา ถูกกระเบื้องยาง Stone ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 25 แผ่น / 5 ตร.ม.  100  บาท 
2.5 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 20 แผ่น / 4 ตร.ม.   110  บาท 
3.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 16 แผ่น / 3.3 ตร.ม.   125 บาท 

กระเบื้องยาง Stone ราคาถูก
กระเบื้องยาง Metal Plate ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.5 มม.  0.6 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 2.4 ตร.ม.   128  บาท 

กระเบื้องยาง Metal Plate ราคาถูก
กระเบื้องยาง Glitter ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.5 มม.  0.6 มม. 1 กล่อง มี 20 แผ่น / 4 ตร.ม.   205  บาท 


กระเบื้องยาง Glitter ราคาถูกกระเบื้องยาง Stone ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  235  บาท 
2.5 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.3 ตร.ม.   248  บาท 

กระเบื้องยาง Stone ราคาถูก


 คลังกระเบื้องที่ 1 ด้านราคาวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย มีจำหน่ายกระเบื้องยาง ราคาถูก หลายเเบบหลายขนาดของกระเบื่องยาง เช่น กระเบื้องยาง Standard ขนาด 30 x 30 ซม กระเบื้องยาง Standard Special Colour ขนาด 30 x 30 ซม. กระเบื้องยาง Grand ขนาด 60 x 60 ซม. กระเบื้องยาง Premium ขนาด 30 x 30 ซม. กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม. กระเบื้องยาง Wood ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือกระเบื้องยางลายไม้เป็นต้น ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดราคา กระเบื้องยางได้ที่เบอร์ 086 304 4313 

เว็บไซด์ของเรา


          


คลิกโทรเลย
หน้าบ้าน
ติดต่อเรา
วิธีการสั่งซื้อ
ที่ตั้งของเรา
ลูกค้าของเรา
แคตตาล็อก
รูปสินค้าจริง
สินค้าขายดี
 

 
หลังคา
ไม้เทียม


ประตูหน้าต่าง
สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ
กระเบื้องโมเสค
กระเบื้องดินเผา
อิฐมวลเบา
ฉนวนกันความร้อน
กระเบื้องสระว่ายน้ำ
ยาแนว
ปูนซีเมนต์
ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน
 กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก
     Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 312