กระเบื้องสระว่ายน้ำ kera
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า    
    


กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่น นิวเคอราดล
ขนาด 9.9 x 9.9 x 10.5 (4" x 4")
บรรจุ 90 แผ่น/กล่อง 18.5 ก.ก. /กล่อง
สามารถปูได้ 1 ตร.ม/กล่อง

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล (New Keradol) สี เขียวอ่อน (Summer Green)
กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี มณีฟ้า (Shiny Blue)

Summer Green  Shiny Blue
 เขียวอ่อน  มณีฟ้า
กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี มณีฉาย (Precious Blue)  เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี ฟ้าส่องแสง (Blue Lanna)
 Precious Blue  Blue Lanna
 มณีฉาย  ฟ้าส่องแสง
   

เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวมารีน (Aquamarine) เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี Riverine Blue เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี ฟ้าคราม (Cloundy) เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี ฟ้าโอปอล (Algae)
 Aquamarine  Riverine Blue  Cloudy  Algae
 เขียวมารีน  มณีสายชล  ฟ้าคราม  ฟ้าโอปอล

เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี มณีนาวา (Crystal Navy) เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี ม่วงไพฑูรย์ (Lapis) เบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี น้ำเงินไพลิน (Deep Sea Blue) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี น้ำเงินมหาสมุทร (Ocean Blue)
 Crystal Navy  Lapis Deep Sea Blue  Ocean Blue
 มณีนาวา  ม่วงไพฑูรย์  น้ำเงินไพลิน  น้ำเงินมหาสมุทร

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เทาพิราบ (Pigeon Grey) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวอมรินทร์ (Twilight Green) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวมาลา (Malachite) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวมรกต (Copper Green)
Pigeon Grey  Twilight Green Malachite  Copper Green
 เทาพิราบ  เขียวอมรินทร์  เขียวมาลา  เขียวมรกต

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวพฤกษา (Evergreen) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวส่องแสง (New Lichen) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวใสแสง (New Light Green) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี ขาวมุกดา (Pearl)
 Evergreen  New Lichen  New Light Green Pearl
 เขียวพฤกษา  เขียวส่องแสง  เขียวใสแสง  ขาวมุกดา

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เพชรชมพู (Pink Diamond) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เหลืองวานา (Vanadinite) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เหลืองอำพัน (Antumn Yellow)
 Pink Diamond  Flint Grey Vanadinite  Autumn Yellow
 เพชรชมพู  เทาอัคนี  เหลืองวานา  เหลืองอำพัน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี น้ำเงินโอเอซิส (Oasis Blue) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี ฟ้าอันดา (Aqua Blue) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวอเมซอน (Amazon Green)
 Oasis Blue  Carat Blue  Aqua Blue  Amazon Green
 น้ำเงินโอเอซิส น้ำเงินกะรัต  ฟ้าอันดา  เขียวอเมซอน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เทาอาชา (Acha Grey) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เทาเอราวัณ (Erawan Grey) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวเพิร์ล (Pealy Green)
กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น นิว เคอราดล ( New Keradol ) สี เขียวพาเลซ (Palace Green)
 Acha Grey  Erawan Grey  Pearly Green  Palace Green
 เทาอาชา  เทาเอราวัณ  เขียวเพิร์ล  เขียวพาเลซ
    

 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่น เคอราดล แอนทีค แฮนด์เมด
ขนาด 9.9 x 9.9 x10.5 (4" x 4")
บรรจุ 90 แผ่น/กล่อง 18.5 ก.ก./กล่อง
สามารถปูได้ 1 ตร.ม/ กล่อง
กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้ารุ่ง (Sky Dawn)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้าใส (Dawn Blue)

 Sky Dawn  Dawn Blue
 ฟ้ารุ่ง  ฟ้าใส
กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้าบางแสน (Blue Bangsan)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้าสิมิลัน (Sky Blue Similan)

 Sky Blue Bangsan  Sky Blue Similan
 ฟ้าบางแสน ฟ้าสิมิลัน


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้าฑิฆัมพร (Pale Blue) กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี แก้วฟ้า (Icy Blue) กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า KERA สีฟ้ากัลยา กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี น้ำเงินแขก (Navy Blue)
  Pale Blue
lcy Blue
Deep Sky Blue
Navy Blue
ฟ้าฑิฆัมพร
แก้วฟ้า
ฟ้ากัลยา
น้ำเงินแขก


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี น้ำเงินพัทยา (Blue Pattaya)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี น้ำเงินสยาม (Siam Blue)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี น้ำเงินทอมเทียน (Blue Jomtien)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้าศิลา (Rocky Blue) 
Blue Pattaya
Siam Blue
 Blue Jomtien
 Rocky Blue
น้ำเงินพัทยา
น้ำเงินสยาม
 น้ำเงินจอมเทียน
 ฟ้าศิลา


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบมิ้นท์ (Mint Green)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวมาหยา (Maya Green)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวตองอ่อน (Lcy Green)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบตอง (Banana Leaf) 
 Mint Green
 Maya Green
 Lcy Green 
 Banana Leaf
 เขียวใบมิ้นท์
 เขียวมาหยา
 เขียวตองอ่อน 
 เขียวใบตอง


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบบัว (Lotus Leaf)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบมะกอก (Olive)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบไผ่ (Bamboo Leaf)  กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวอันดามัน (Andaman Green) 
 Lotus Leaf
 Olive
 Bamboo Leaf
 Andaman Green
 เขียวใบบัว
 เขียวใบมะกอก
 เขียวใบไผ่
 เขียวอันดามัน 


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบเขียว (Toi Leaf) 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบเฟิร์น (Fern Leaf)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี นิลกมลา (Sapphire Kamala)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เขียวใบสน (Pine Leaf)

 Toi Leaf
 Fern Leaf
Sapphire Kamala
 Pine Leaf
 เขียวใบเตย
 เขียวใบเฟริ์น
 นิกมลา
 เขียวใบสน


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี หมอกเวียงพิงค์ (Fog Blue)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เทาเข้มเวียงพิงค์ (Shadow Grey)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เทาอ่อนเวียงพิงค์ (Light Grey)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เทาเวียงพิงค์ (Slate Grey)

Fog Blue
 Shadow Grey  Light Grey  Slate Grey
 หมอกเวียงพิงค์
เทาเข้มเวียงพิงค์  เทาอ่อนเวียงพิงค์ เทาเวียงพิงค์ 


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้าเวียงพิงค์ (Marine Blue)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ฟ้าอ่อนเวียงพิงค์ (Light Blue)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เทาศิลาดล (Celadol Grey)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เทาดีบุก (Tin Grey)
 
Marine Blue  Light Blue  Celadol Grey  Tin Grey
 ฟ้าเวียงพิงค์  ฟ้าอ่อนเวียงพิงค์  เทาศิลาดล
เทาดีบุก


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ชมพูจินดา (Blossom Pink)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ไหมทอง (Silk Gold)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี น้ำตาลทอง (Brown)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี โกเมน (Garnet)

Blossom Pink
Silk Gold
Brown Garnet
ชมพูจินดา
ไหมทอง  น้ำตาลทอง  โกเมน


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี สีหมอก (Dark Grey)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี ไหมแก้ว (Ivory)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี งาช้าง (Sesame)

กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี น้ำตาลประกาย (น้ำตาลประกาย)

 Dark Grey  Ivory  Sesame  Glowy Brown
 สีหมอก  ไหมแก้ว  งาช้าง  น้ำตาลประกาย


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เทาเมฆ (Cloudy Grey)


 Cloudy Grey
 เทาเมฆ


กระเบื้องสระว่ายน้ำ ตรา Kera รุ่น เคอราดล แอนทีค ( Keradol Antique ) สี เทาเมฆินทร์ (Dark Cloudy Grey)

 
 
 Dark Cloudy Grey      
 เทาเมฆินทร์      กระเบื้องสระว่ายน้ำ 
รุ่นโมโนคัลเลอร์

ขนาด 9.8 x 9.8 (4" x4")
บรรจุ 90 แผ่น/กล่อง
 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี มารูน กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี โรซี่ ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี โรซี่ เรด กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี คริมสัน
 มารูน  โรซี่ ดีไลท์  โรซี่ เรด  คริมสัน
 885 บาท/ตร.ม. 715 บาท/ตร.ม.  1,135 บาท/ตร.ม.  1,295 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี เชดด้าร์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี โกลเด้น เยลโล่ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี พิงค์กี้ ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี โครอล ไวท์
 เชดด้าร์  โกลเด้น เยลโล่  พิงค์กี้ ดีไลท์  โครอล ไวท์
 995 บาท/ตร.ม.  1,135 บาท/ตร.ม. 715 บาท/ตร.ม  745 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี โครอล เรด กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ออเร้นจ์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี แซนด์
 โครอล เรด  ออเร้นจ์  ฮันนี่ ดีไลท์  แซนด์
 885 บาท/ตร.ม.  1,135 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.  745 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี บราวด์ ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี โกลเด้นท์ บราวน์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ซิเอนนา กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ค๊อฟฟี่ บราวน์
 บราวน์ ดีไลท์  โกลเด้นท์ บราวน์  ซิเอนนา  ค๊อฟฟี่ บราวน์
 715 บาท/ตร.ม.  885 บาท/ตร.ม.  745 บาท/ตร.ม.  745 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี จัสมิน ไวท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี เจดไวท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี เจดกรีน กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี มินท์ ดีไลท์
 จัสมิน ไวท์  เจด ไวท์  เจด กรีน  มินท์ ดีไลท์
 795 บาท/ตร.ม.  745 บาท/ตร.ม.  745 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี พีค๊อก กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ศิลาดลกรีน กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ฟลอร่า กรีน ดีไลท์
 พีค๊อก  ศิลาดล กรีน  ฟลอร่า กรีน ดีไลท์  สปริง ดีไลท์
 745 บาท/ตร.ม.  745 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ฟอเรสท์ ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี บลู ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี กลอรี่ บลู ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี คลาวด์ ดีไลท์
 ฟอเรสท์ ดีไลท์  บลู ดีไลท์  กลอรี่ บลู ดีไลท์  คลาวดิ ดีไลท์
 715 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี แซฟไฟร์ บลู ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี สโมคกี้ ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี มิดไนท์ บลู ดีไลท์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี แบล็ค
 แซฟไฟร์ บลู ดีไลท์  สโม้กกี้ ดีไลท์  มิดไนท์ บลู ดีไลท์  แบล็ค
 715 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.  715 บาท/ตร.ม.  835 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ไพน์ ทรี กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ปาล์ม สปริง กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ทีล วอเตอร์ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี ชูการ์ บีท
 ไพน์ ทรี  ปาล์ม สปริง  ทีล วอเตอร์  ชูการ์ บีท
 945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี บัทเตอร์บีน กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี คอร์เบรด กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี พีช บลอสซั่ม กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี บลัช โรซ่า
บัทเตอร์บีน คอร์นเบรด  พีช บลอสซั่ม  บลัช โรซ่า
945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี พันช์ จุ๊สซี่ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี เกรป เจลลี่ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี พลัม เบอร์รี่ กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น โมโนคัลเลอร์ (Monocolour) สี มัลเบอร์รี่
 พั๊นซ์ จุ๊ซซี่  เกรป เจลลี่  พลัม เบอร์รี่  มัลเบอร์รี่
 945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.  945 บาท/ตร.ม.
   แบบติดเน็ท
 สีจัสมินไวท์

 ขนาด 1x1 นิ้ว ขาย 3300 บาท/กล่อง

 ขนาด 2x2 นิ้ว ขาย 1050 บาท/กล่อง
 
 บรรจุ 1 กล่อง มี 10 แผ่น ปูได้ 1 ตร.ม.

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเวฟ ซาติน


               ขนาด 9.8 x 9.8 (4" x 4")
           บรรจุ 90 แผ่น / กล่อง 
 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น เวฟ ซาติน (Wave Satin) สี บริค ออเรนจ์ เวฟ (Brick Orange Wave) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น เวฟ ซาติน (Wave Satin) สี เกรย์ เวฟ (Grey Wave) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น เวฟ ซาติน (Wave Satin) สี ซิลเวอร์ เวฟ (Silver Wave) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น เวฟ ซาติน (Wave Satin) สี กากี เวฟ (Khaki Wave)
 Brick Orange Wave  Grey Wave  Silver Wave  Khaki Wave
 บริค ออเรนจ์ เวฟ  เกรย์  เวฟ  ซิลเวอร์ เวฟ  กากี เวฟ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น เวฟ ซาติน (Wave Satin) สี โกลเด้น เวฟ (Golden Wave)
กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น เวฟ ซาติน (Wave Satin) สี ครีม เวฟ (Cream Wave) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น เวฟ ซาติน (Wave Satin) สี เอิร์ธ บราวน์ เวฟ (Earth Brown Wave)

 Golden Wave  Cream Wave  Earth Brown Wave  
 โกลเด้น เวฟ  ครีม เวฟ  เอิร์ธ บราวน์ เวฟ  กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่น พาสเทล ซาติน

           ขนาด 9.8 x 9.8 (4" x 4")
            บรรจุ 90 แผ่น / กล่อง 
 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี คอตตอน ไวท์ พาสเทล (Cotton White Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี ไซรับ ไวท์ พาสเทล (Syrup White Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี โดฟ เกรย์ พาสเทล (Dove Gray Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี ชาโด้ เกรย์ พาสเทล (Shadow Gray Pastel)
Cotton White Pastel Syrup White pastel Dove Gray Pastel Shadow Gray Pastel
คอตตอน ไวท์ พาส เทล ไซรัป ไวท์ พาสเทล โดฟ เกรย์ พาสเทล ชาร์โดว์ เกรย์ พาสเทล

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี อะโล กรีน พาสเทล (Aloe Geen Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี เบบี้ กรีน พาสเทล (Baby Green Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี บับเบิ้ล บลู พาสเทล (Bubble Blue Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี แซนดี้ พีส พาสเทล (Sandy Peace Pastel)
Aloe Green Pastel Baby Green Pastel Bubble Blue Pastel Sandy Peace Pastel
อะโล กรีน พาสเทล เบบี้ กรีน พาสเทล บับเบิ้ล บลู พาสเทล แซนดี้ พีส พาสเทล

กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี สวิทช์ พิงค์ พาสเทล (Switch Pink Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี เชียร์ พีช พาสเทล (Sheer Peach Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี เพิร์ล พิงค์ พาสเทล (Pearl Pink Pastel) กระเบื้องสระว่ายน้ำ Kera รุ่น พาสเทล ซาติน (Pastel Satin) สี วีท เยลโล่ พาสเทล (Wheat YellowPastel)
Switch Pink Pastel  Sheer Peach Pastel  Pearl Pink Pastel Wheat Yellow Pastel
สวิทช์ พิงค์ พาสเทล เชียร์ พีช พาสเทล เพิร์ล พิงค์ พาสเทล วีท เยลโล่ พาสเทล ขอบสระ
ขนาด 4 นิ้ว (1 กล่อง มี 25 ชิ้น/กล่อง)


 จมูกบันได  จมูกขอบสระ  ขอบเค้าท์เตอร์  มันนอก
 950 บาท / กล่อง  950 บาท / กล่อง
900 บาท / กล่อง
 900 บาท / กล่อง

 มันใน  แผ่นกันลื่น
 900 บาท / กล่อง
 1100 บาท / กล่องขอบสระ
ขนาด 2 นิ้ว
( 1 กล่อง มี 50 ชิ้น/กล่อง)

 จมูกบันได  จมูกขอบสระ
 มันใน

 
 ขอบเค้าท์เตอร์
กระเบื้องสระว่ายน้ำ กันลื่น ผิวด้าน
 

ขนาด 4" x 4" บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง  (100 แผ่น ปูได้ 1 ตร.ม.)

 กระเบื้องสระว่ายน้ำกันลื่น


 เทา เวโรน่า
   


ขนาด 4" x 4" บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง  (106 แผ่น ปูได้ 1 ตร.ม.)

 


 เขียว บาหลี
   แบบติดเน็ต

กระเบื้องสระว่ายน้ำกันลื่น
เทา มิลาโน 4" x 4" (แบบติดเน็ต)

กระเบื้องสระว่ายน้ำลายธรรมชาติ KERGLASTO เป็นกระเบื้องพอร์ซเลน มีความแข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีด ดูดซึมน้ำต่ำ ให้ความเป็นธรรมชาติ กระเบื้องอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละแผ่น เหมาะสำหรับปูสระว่ายน้ำ

ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
บรรจุ 11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.

 เทา เวเนเซีย 4" x 4" (แบบติดเน็ต)

กระเบื้องสระว่ายน้ำลายธรรมชาติ KERGLASTO เป็นกระเบื้องพอร์ซเลน มีความแข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีด ดูดซึมน้ำต่ำ ให้ความเป็นธรรมชาติ กระเบื้องอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละแผ่น เหมาะสำหรับปูสระว่ายน้ำ

ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
บรรจุ 11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.

 
ไวท์ มาเบิ้ล 4" x 4" (แบบติดเน็ต)

กระเบื้องสระว่ายน้ำลายธรรมชาติ KERGLASTO เป็นกระเบื้องพอร์ซเลน มีความแข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีด ดูดซึมน้ำต่ำ ให้ความเป็นธรรมชาติ กระเบื้องอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละแผ่น เหมาะสำหรับปูสระว่ายน้ำ

ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
บรรจุ 11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.

  ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 159