คิงส์ กลาส เฮ้าส์
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า         
      

สินค้าสุขภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและราคาสุขภัณฑ์ ด้านล่างนี้ 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House  ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House  ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House  ราคาถูก 


   
 สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) สุขภัณฑ์ชักโครกเด็กแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W101-2 KCH-A-YW002
ราคา 4,060 บาท  ราคา 2,385 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีดำ)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวดำ) 
KCH-A-B121 KCH-A-B109
ราคา 5,490 บาท  ราคา 4,480 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเขียว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวเขียว) 
KCH-A-G121 KCH-A-G109
ราคา 5,160 บาท  ราคา 4,480 บาท 


    
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีชมพู)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวแดง) 
KCH-A-P102 KCH-A-R109 
ราคา 5,160 บาท  ราคา 4,480 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีฟ้า)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเหลือง) 
KCH-A-SB121 KCH-A-Y102 
ราคา 5,160 บาท  ราคา 5,160 บาท 


    
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W1101 KCH-A-W125 
ราคา 2,680 บาท  ราคา 2,795 บาท 


 สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก  
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W201
ราคา 2,080 บาท   


สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ 
สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก

สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก

   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้) 
KCH-A-W109
KCH-A-W109F1-3
ราคา 3,580 บาท  ราคา 4,080 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้) 
KCH-A-W109F1-4 KCH-A-W109F1-5 
ราคา 4,080 บาท  ราคา 4,080 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้) 
KCH-A-W109F1-6 KCH-A-W109F1-12
ราคา 4,080 บาท  ราคา 4,080 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้) 
KCH-A-W204F3 KCH-A-W204F6
ราคา 2,795 บาท  ราคา 2,795 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้) 
KCH-A-W204F9 KCH-A-W204F10
ราคา 2,795 บาท  ราคา 2,795 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้) 
KCH-A-W1101F3 KCH-A-W1101F4
ราคา 2,795 บาท  ราคา 2,795 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาวลายดอกไม้) 
KCH-A-W1101F6 KCH-A-W1101F7
ราคา 2,795 บาท  ราคา 2,795 บาท 
 

 
   
 สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด (ลายดอกไม้)
 
 KCF-A-W2202F3  
 ราคา 3090 บาท
 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว)
KCH-A-W2203
ราคา 1,975 บาท 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบตักราด 

 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบตักราด
KCH-A-W03
ราคา 1,380 บาท 


สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House
สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House ราคาถูก  สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House ราคาถูก  สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House ราคาถูก 

โถปัสสาวะแบบกด (สีขาว) ราคาถูก  โถปัสสาวะแบบกด (สีดำ) ราคาถูก 
โถปัสสาวะแบบกด (สีขาว)  โถปัสสาวะแบบกด (สีดำ)  
KCH-C-W01 KCH-C-BU01 
ราคา 1,530 บาท  ราคา 2,080 บาท 


โถปัสสาวะแบบกด (สีเขียว) ราคาถูก  โถปัสสาวะแบบกด (สีเหลือง) ราคาถูก 
โถปัสสาวะแบบกด (สีเขียว)   โถปัสสาวะแบบกด (สีเหลือง)
KCH-C-GU01 KCH-C-YU01 
ราคา 2,080 บาท  ราคา 2,080 บาท 


โถปัสสาวะแบบกด (ชมพู) ราคาถูก  โถปัสสาวะแบบกด (สีฟ้า) ราคาถูก 
โถปัสสาวะแบบกด (ชมพู)  โถปัสสาวะแบบกด (สีฟ้า)  
KCH-C-PU01 KCH-C-BSU01 
ราคา 2,080 บาท  ราคา 2,080 บาท 


 
 

โถปัสสาวะ (ขาว)  โถปัสสาวะ (สีขาว)  
KCH-C-WU102 KCH-C-WU103
ราคา 795 บาท  ราคา 845 บาท 
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า King Glass House 
สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House ราคาถูก สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House ราคาถูก

อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีขาว) ราคาถุก  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีดำ) ราคาถูก 
อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีขาว)  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีดำ) 
KCH-B-WSL01 KCH-B-BSL01 
ราคา 2,080 บาท  ราคา 2,410 บาท 


อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเขียว) ราคาถูก  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเหลือง) ราคาถูก 
 อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเขียว) อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเหลือง) 
KCH-B-GSL01 KCH-B-YSL01 
ราคา 2,410 บาท  ราคา 2,410 บาท 


อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีชมพู) ราคาถูก  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีฟ้า) ราคาถูก 
อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีชมพู)  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีฟ้า) 
KCH-B-PSL01 KCH-B-SBSL01 
ราคา 2,410 บาท  ราคา 2,410 บาท 
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ 
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ ราคาถูก 

 
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีขาว) 
KCH-B-WCL03
ราคา 895 บาท 


 
 

สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมพร้อมฉาก (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
KCH-B-WC01 / SUMO-B-WC01 KCH-B-WC02 / SUMO-B-WC02
ราคา 685 บาท  ราคา 795 บาท 


สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก   
สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-W02 KCH-B-W03 / SUMO-B-WC03
ราคา 680 บาท  ราคา 695 บาท  

 สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-WS01 SUMO-B-WS02
ราคา 990 บาท  ราคา 1,090 บาท  
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก

สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-WS01-2 SUMO-B-WS04
ราคา 790 บาท  ราคา 850 บาท 


 
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก

 
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-WS06
ราคา 890 บาท 

แกรนิตโต้ชุดท็อปอ่าง King Glass House 

แกรนิตโต้ ชุดท๊อปอ่าง ขนาด 60 x120 ซม.
แกรนิตโต้ ชุดท็อปอ่างประกอบไปด้วย ท๊อปกับชุดอ่าง
 
 
CODE  KDCN1201 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 216