ปูน TPI
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า
      

   


บริษัทได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในนาม “บริษัท โพลีน จำกัด” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2530 โดยกลุ่มตระกูล “เลี่ยวไพรัตน์” เป็นผู้ก่อตั้ง ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดซื้อเม็ดพลาสติก จากบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีพีไอ ปัจจุบันคือ ไออาร์พีซ๊ ต่อมา บริษัท โพลีน จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 และในเดือนมีนาคม 2533บริษัทได้รับโอนกิจการผลิตเม็ดพลาสติก และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจากทีพีไอ และได้ขยายสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายปูนเม็ดและปูซีเมนต์ในปี 2535 บริษัทได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 

ปูนซีเมนต์ ตรงทีพีไอ 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง)  
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม  1-2555 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน  เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราทีพีไอ (สีดำ)  
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ให้กำลังอัดเร็วในระยะเวลา ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทสาม และมาตรฐานอเมริกัน เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการให้รับน้ำหนักและถอดแบบได้รวดเร็ว ใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น คาน เสาไฟฟ้า ฯลฯ 


ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ตราทีพีไอ (สีฟ้า)  
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความต้านทานต่อซัลเฟตสูงผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทห้า และมาตรฐานอเมริกัน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่อยู่ในทะเล หรือโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่มีดินเค็ม เช่น งานก่อสร้างท่าเรือ สะพานปลา อาคาร และสิ่งปลูกสร้างริมทะเล ฯลฯ

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ 
 ป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556 เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้น งานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อน 

ปูนทีพีไอแดงซูเปอร์ 
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ที่ออกแบบให้มีคุณสมบัติพิเศษและกำลังอัดสูง ชิ้นงานแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งาน
 โครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย ถนนและงานสะพาน หรืองานที่ต้องการถอดแบบเร็ว ได้แก่ งานคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด งานคอนกรีตบล็อค งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ งานหล่อฝาบ่อ งานหล่อเสาสำเร็จรูป และงานหล่อท่อใยหิน เป็นต้นปูนก่อ ตราทีพีไอ 


ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 
  สูตรพิเศษเหนือกว่าปูนซีเมนต์ผสม  ทั่วไป ฉาบลื่น ก่อง่ายแข็งแกร่ง เหมาะกับงานฉาบ / ก่อ งานเทโครงสร้างขนาดเล็ก งานผลิตท่อระบายน้ำ งานทางเท้า หรืองานตกแต่ง เป็นต้น ผลงานที่ได้มีความแข็งแกร่ง สวยเรียบเนียน ทนทาน ไม่แตกร้าวหลุดหล่อนง่าย


ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว)  
 ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป


ปูนทีพีไอ 198  
 เป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูงผลิตสูงกว่ามาตรฐานถูกออกแบบส่วนผสมให้เหมาะสมกับงานฉาบและก่อ โดยเฉพาะ ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าจากการผสมสารเคมีคุณภาพพิเศษ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปผสมกับทรายที่สะอาดตามอัตรส่วนที่แนะนำจะได้เนื้อปูนที่มีความเหนียวลื่นมาก และให้การยึดเกาะที่ดี ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบในปูนซีเมนต์ผสมทั่วไปปูนฉาบ ตราทีพีไอ 


 
ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ 199 
 ป็นปูนที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 กับหินบดละเอียดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติง่ายต่อการ ใช้งาน เหมาะสมในการก่อ-ฉาบ (ต้องใช้ทรายผสมเพิ่มเติม) และงานคอนกรีตทั่วไป ต้องผสมทรายและหินในอัตราส่วน ที่เหมาะสม ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ 199 มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ 197 
 เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก

ปูนสำเร็จรูปตราทีพีไอ ปุนเทปูนสำเร็จรูป ตรงทีพีไอ M220 
 ปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบา ให้คุณสมบัติการเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนและเสียงขอบเขตการใช้งานใช้ผสมกับเม็ดโฟมและน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด สำหรับเทลงในช่องว่างของผนังที่ติดตั้ง Fibre Cement แผ่นเรียบที่เตรียมไว้ เพื่อทำเป็นผนังเบา สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้
 ปูนก่อสำเร็จรูปตราทีพีไอ 


ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งตราทีพีไอ M300 
 สำหรับงานก่อผนังภายในและ ภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก (แต่ไม่รวมถึงบล็อกมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น  เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที
ปูนก่อสำเร็จรูปตราทีพีไอ M310 
ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรง ทนทาน วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น  เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที ปูนฉาบสำเร็จรูปตราทีพีไอ 


ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปตราทีพีไอ M100 
ใช้สำหรับงานตกแต่งผิวผนังที่ต้องการความประณีต สวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตาม มอก.1776-2542 วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ  
ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปตราทีพีไอ M 100C 
 ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้รับรองคุณภาพตาม มอก. 1776-2542 วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ  ทำให้เนื้อปูนมีความเหนียว ลื่น ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ 

ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปตราทีพีไอ M 200 
สำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตาม มอก. 1776-2542 (ฉาบทั่วไป)วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา  ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป ตราทีพีไอ M 210 
 ใช้สำหรับงานฉาบบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ  ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนัง อิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วยวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา  ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการ


ปูนสำเร็จรูปตราทีพีไอเฉพาะเจาะจง

 ปูนสำเร็จรูป M220
 ป็นปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม (EPS)เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบา ให้คุณสมบัติการเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนและเสียง 
   
ปูนสำเร็จรูป M250
เป็นปูนที่เหมาะสำหรับเสริมแรงของผนังเบา (infill wall โดยผสมกับเม็ดโฟม (EFS) เพื่อใช้เป็นฉนวนกันความ และป้องกันเสียงนำไปใช้ในการติดตั้งผนัง ทั้งภายในและภายนอก สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องพ่นปูนได้

 
ปูนสำเร็จรูป M601

 
เป็นปูนที่เหมาะสำหรับงานซ่อมคอนกรีตหรือเพื่อตกแต่งผิว ช่วยเสริมกำลังของคอนกรีตหลักได้ สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน 4 ชั่วโมงใช้สำหรับซ่อมรอยแตกของผิวคอนกรีต รอยบวมอันเนื่องมาจากเหล็กโครงสร้างเกิดสนิม รอยตำหนิหรือโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็มแบบ สามารถใช้ได้ทั้งงานซ่อมพื้นหรืองานเท

  ปูนสำเร็จรูป M900
 
เป็นปูนที่เหมาะสำหรับงานปั้น ตกเเต่ง ปั้นลวดลาย สามารถผสมน้ำเเล้วใช้ได้เลย สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน เพราะผ่านการทดสอบโดยช่างปั้นมืออาชีพ

ปูนคอนกรีตแห้งสำเร็จรูป 
  ปูนสำเร็จรูป M401
    ลักษณะผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆสามมรถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC
    ขอบเขตการใช้งานใช้เป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนากเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ 

  ปูนสำเร็จรูป M402
    ลํกษณะผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆรับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC
    ขอบเขตการใช้งาน ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เทพื้นปรับระดับ เสาเอน-ทับหลัง ทางเดิน ลานจอดรถ 

  ปูนสำเร็จรูป M403
    ลักษณะผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันที่โดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆรับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC
    ขอบเขตการใช้งาน ใช้เป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลัง ถนนลานจอดรถและคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นต้น 

  ปูนสำเร็จรุป M404
ลักษณะผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆรับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC ขอบเขตการใช้งาน ใช้เป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล้ก เสา คาน ต่อมอ
 


ปูนตกแต่ง ทีพีไอ 
  กาวซีเมนต์ M500
ปูพื้นและบุผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการทำงานหลังผสมเสร็จระยะเวลาในการติดตั้งและการจัดแต่งกระเบื้องสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 

  กาวซีเมนต์ 501
กาวซีเมต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง เปฌนกาวซีเมนต์ชนิตเกาะกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษสามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันและกระเบื้องเดิมที่ไม่ดูดซึมน้ำได้แผ่นไฟเบอร์บอร์ด กระเบื้องขนาดใหญ่ พื้นไม้ พื้นปาเก้ มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งานประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีให้เลือกทั้งขนาดถุงบรรจุ 20 กก. และ 5 กก. 

  กาวซีเมนต์ 502
มีความยืดหยุ่นสูงและแรงยึดเกาะสูง สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อทำเป็นผนังเบา กันเสียงและลดความร้อน มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

  กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ 503
สำหรับติดกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต
 

  กาวยาแนว ทีพีไอ
ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้อง มีคุณภาพสูง ด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบติพิเศษ สารเพิ่มการยึดเกาะสูงลดการแตกราว สารไฮโดรโพบิคป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอ่าน ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันเกิดการเชื้อรา เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที

 

  ปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ
เป็นปูนซ่อมอเนกประสงค์ใช้ในงานซ่อมแซ่มต่างๆสำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว,หลุดล่อนของผนัง,งานซ่อมอุดปะรอยแตก หรือ รอยเจาะฝังท่อ,กันซึม และงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค
 

  ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ
ชนิดแข็งตัวเร็ว ใช้ซ่อมแซ่ม เช่น รอยแตก รู ร่อง
 

  ปูนสำเร็จรูป NON-SHRINK GROUT
ไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้อย่างอิสระ ให้กำลังอัดสูงทั้งระยะต้นรและระยะปลายและไม่หดตัว ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม งานโยธาและงานวิศวกรรมทั่วไป เช่นงานเทฐานเครื่องจักรมอเตอร์ งานเทอุดรูเพื่อเสริมความแข็งแรง หรืองานเทพื้นที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ รวมถึงงานซ่อมต่างๆ

 


ปูนซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ
เป็น  Mixed Hydraulic cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาที ใช้สำหรับซ่อมแซ่มรอยแตกร้าว รอยรั่วซึ่มของน้ำ ผนังคอนกรีต สระว่ายน้ำ สามารถซ่อมได้ในขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็ว เช่นงานซ่อมทางเดิน ผนังคอนกรีตหรือใช้สำหรับงานยึดสลักหรือน็อตให้ฝั่งติดในเนื้อคอนกรีต เป็น


ปูน tpi

ปูนทีพีไอ เป็นปูนที่ได้รับนิยมแพร่หลาย ทางคลังกระเบื้องร่วมมือกับ tpi วางจำหน่าย ปูน ราคาถูก ซึ่งมีจำหน่าย ปูนซีเมนต์ tpi อย่าง ปูโครงสร้าง ปูก่อ ปูน ฉาบ และปูนสำเร็จรูป tpi มีขายปูนเท ปูนก่อ ปูนฉาบ ปูนคอนกรีตแห้ง ทั้งหมดนี่คือสินค้า ปูน TPI ที่ทางเราเชื้อว่าเป็นปูนที่มีคุณภาพและเป็นปูน ราคาถูกในเวลานี้ด้วยคุณสมบัติและการใช้งานของปูน TPI ที่แตกต่างกันดังนี้ ยกตัวอย่าง
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นปูนทีพีไอโครงสร้างที่เหมาะกับการใช้งานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูงและงานคอนกรีตทั่วไป เช่น สะพาน ถนน สนามบิน หรืองานคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิดแลพเป็นปูน ราคาถูกอีกด้วย
ปูนสำเร็จรูป TPI ฉาบละเอียด เป็นปูนที่มีความละเอียดเเละให้ความเนียนเป็นพิเศษเหมาะกับการใช้งานกับผนังอิฐมอญและคอนกรีตบล็อค สามารถผนังได้ทั้งภายในอาคารหรอภายนอกอาคาร และเป็นปูน ราคาถูกในบรรดากลุ่มปูนตัวอื่น
นี่คือการยกตัวอย่างของกลุ่มปูนซีเมนต์กับปูนสำเร็จรูปของแบรนด์ TPI สามารถใช้งานได้หลายตามเนื้องานทีี่มีความแต่งกัน รวมถึงราคาปูนก็ย่อมแต่งต่างเช่นกัน และเราทำการปรับราคาปูนโดยจัดโปรโมชั่นประจำเดือนให้สอดคล้องของตลาดความต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ปูน ราคาถูกลงเป็นต้องการช่วงเวลานั้นๆ อย่ารอช้าที่ได้ได้ปูน ราคาถูกคุณภาพดีสามารถสอบถามกับทางเราได้ คลังกระเบื้อง มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
 


 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 240