Champion
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้ากระเบื้องลายโบราณ ราคาถูกฉนวนกันความร้อน ราคาถูก          
  

โถสุขภัณฑ์ 

EC-032 Elongate
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร 

ราคา 2,390
บาท
TS010 Elongate 
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร 
ราคา 2,290 บาท

 โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์  ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก
 

 
EC011 Elongate
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร 
ราคา
2,290 บาท
TS012 Elongate
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ dual Flush 3/6 ลิตร
ราคา 2,450 บาท
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
TS004
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร
ราคา 2,290 บาท
EC-014
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 1,990 บาท  
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
EC-190
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 1,990 บาท
EC-195
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร 
ราคา 1,990 บาท
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
EC-025
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัด 4 ลิตร
ราคา 1,790 บาท
 
EC-018
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 2,290 บาท 
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
EC-019
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 2,290 บาท
EC-013
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 2,490 บาท

โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
สุขภัณฑ์แบบนั่งราดน้ำ   
 
EC-007 
T2002 Elongate
สุขภัณฑ์แบบนั่งราดน้ำ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก สุขภัณฑ์แบบนั่งราดน้ำ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
TC-032
สุขภัณฑ์นั่งยอง มีฐาน
ราคา 825 บาท
TC-019
สุขภัณฑ์นั่งยอง 
ราคา 350 บาท
สุขภัณฑ์นั่งยอง มีฐาน champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์นั่งยอง champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
TC-037
สุขภัณฑ์นั่งยอง
ราคา 350 บาท
 
สุขภัณฑ์นั่งยอง champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
อ่าง   
L-122+LP-122
อ่างล้างหน้าแบบแขวนหรือใช้ขาตั้ง
ราคา 1,190 บาท
L-123+LP-123
อ่างล้างหน้าแบบแขวนหรือใช้ขาตั้ง
ราคา 1290 บาท
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
L-165+LP-165
อ่างล้างหน้าแบบแขวนหรือใช้ขาตั้ง
ราคา 1,095 บาท 
 
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก   
 

 
L-009
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 475 บาท
L-009M 
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 475 บาท
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
L-174
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 465 บาท
L-175
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 465 บาท
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
W-020
อ่างเอนกประสงค์
ราคา 1,890 บาท
W-030 
อ่างเอนกประสงค์
ราคา 1,750 บาท
อ่างเอนกประสงค์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างเอนกประสงค์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
L-126
อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคานเตอร์
ราคา 810 บาท
 
อ่างเอนกประสงค์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก   
 

 
โภปัสสาวะ   
 
U-010
โถปัสสาวะชาย
ราคา 665 บาท
U-002
โถปัสสาวะชาย
ราคา 550 บาท
โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
U-006
โถปัสสาวะชาย
ราคา 650 บาท
U-008
โถปัสสาวะชาย
ราคา 2,290 บาท
โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
ที่วางสบู่   
 
S-001
ที่วางสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 90 บาท
S-002
ที่วางสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 98 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
S-003
ที่วางสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 90 บาท
S-007
ที่ว่างสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 85 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 

 
 
S-008
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู
ราคา 135 บาท
S-009
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู
ราคา 115 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
S-010 ( 2 in 1 )
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู (Front)
ราคา 105 บาท
S-010 ( 2 in 1 )
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู (back)
ราคา 105 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
S-490
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู
ราคา 105 บาท
 
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
ที่ใส่กระดาษ   
 
P-001
ที่ใส่กระดาษแบบฝั่งผนัง
ราคา 115 บาท
P-002
ที่ใส่กระดาษแบบฝั่งผนัง
ราคา 100 บาท 
ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
P-005
ที่ใส่กระดาษ แบบฝั่งผน้ัง 
ราคา 115 บาท
P-006
ที่ใส่กระดาษ แบบฝั่งผนัง
ราคา 175 บาท
ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
คลิกโทรเลย
เว็บไซด์แนะนำ
หน้าบ้าน
ติดต่อเรา
วิธีการสั่งซื้อ
ที่ตั้งของเรา
ลูกค้าของเรา
แคตตาล็อก
รูปสินค้าจริง
สินค้าขายดี
 

 หลังคา
ไม้เทียมประตูหน้าต่าง
สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ
กระเบื้องโมเสค
กระเบื้องดินเผา
อิฐมวลเบา
ฉนวนกันความร้อน
กระเบื้องสระว่ายน้ำ
ยาแนว

ปูนซีเมนต์

ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน


กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก
แกรนิตโต้กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
กระเบื้องยางและไวนิล
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 279